Tourmaline

Dansstilen FCBD®Style är ett språk som talas utan ord, en hyllning till glädjen, styrkan och skönheten i att dansa tillsammans. Formatet gör det möjligt att improvisera synkroniserat i grupp och dessa fem dansare med olika bakgrund möts för att skapa något unikt i stunden. Turmaliner är en grupp mineral med komplex kemisk sammansättning. Tourmalines dansare är Ellinor, Emily, Eva, Maja och Sophia.