Om oss


Medlemmar i föreningen AlternativaCultura.

Alternativfesten har premiär 9-11 november på Kultucentrum i Sandviken. Festivalen arrangeras av kulturföreningen AlternativaCultura och drivs på ideell bas. Är du intresserad att uppträda eller medverka i festivalen eller vill du ställa upp som volontär för att hjälpa oss arrangera, kontakta oss.

Kort om festivalen

Vi vill skapa en ny och spännande kulturfestival i Sandviken som vi hoppas kan bli årligt återkommande. Vi kommer att blanda kulturformer och bjuda på musik, konst, dans, mode, cosplay och mycket mer under den första festivalhelgen. Årets evenemang är tänkt att ha två huvuddagar och kvällar (fredag och lördag) med ett mångsidigt program, samt även ev. aktiviteter på söndagen.

Vi kommer i programmet även ha föreläsningar och seminarier. Påverkansarbete och viktiga frågor som Rätten till sin identitet är saker vi brinner för.

En gemensam nämnare för hela festivalen är att vi kommer se till subkulturella uttryck som en röd tråd som kommer färga hela programmet. Vi har bjudit in artister från när och fjärran och en viktig del för oss är samarbeten med andra föreningar och aktörer för utbyten, inspiration och nätverkande.

Konstnärlig vision

Vår vision är att skapa en årligt återkommande arena för kulturmöten över gränserna, ett evenemang av festivalliknande karaktär som rymmer olika kulturformer, där nya kulturyttringar ges utrymmen och där publiken får kulturupplevelser utöver det vanliga, ett evenemang som med tiden ska växa och rymma en mångfald av kultur som är i framkant av utvecklingen.

Tack till

Vi vill också passa på att tacka alla som stöttat oss med bidrag och sponsring samt samarbeten. Vi är även en del av SUB – Riksförbundet För Subkultur och vi samarbetar även med studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet, studieförbundet för kulturutövare. Ett särskilt tack också till våra inspiratörer från Uma Obscura-festivalen.

Mer information kommer…