Seminarium om förutsättningarna för synth/gothscenen i Sverige inom musikområdet

Foto: Thomas Kieselbach

Subkulturer i allmänhet och de alternativa subkulturerna, exempelvis genrer som synth och goth får få eller inga offentliga stöd, samtidigt som vissa genrer får årligen kontinuerliga miljonbelopp i olika strukturella stöd för att stärka förutsättningarna för arrangörer och utövare. Okunskapen om subkulturerna är stor hos stödgivare och myndigheter och det förekommer många fördomar. Det är även vanligt att subkulturella uttryck i dessa sammanhang ses som tillhörande ”pop och rock” och att de klarar sig bra på kommersiella intäkter, d.v.s. exempelvis biljett- och skivförsäljning.

Utmaningarna är stora för utövarna. Många har hög kvalitet och är på alla sätt professionella i sitt utövande men har ändå stora svårigheter att kunna leva på sin musik. De som ger ut musik inom genrerna har svårt att överhuvudtaget överleva då det är smalare uttryck som också sällan ges mediautrymme och erkännande. Många av arrangörerna har svårt att finna lokaler och har svårt att kunna erbjuda gager som möter behoven hos utövarna, då publikunderlaget är begränsat. Det är i princip inga arrangörer som har möjlighet att ha egna lokaler utan de flesta står beroende av externa lokalhållare, där konkurrensen är stor och priserna drivs upp. Sammantaget gör detta även att det finns få bokningsbolag och infrastrukturer som stärker utövarna, samt att arrangörerna saknar nätverk och strukturella stöd som möjliggör kontinuitet.

Subkulturerna har under flera decennier verkat i skuggan av kulturlivets privilegierade stödmottagare, trots att kulturpolitiken pekar ut allas delaktighet till kultur och ett mål om att det ska finnas en mångfald av musikaliska uttryck. Uttryck som synth och goth och ett samtida kulturarv blir alltmer hotat. Om vi ser till historien har mängden klubbar, föreningar, festivaler och mötesplatser minskat.
SUB – Riksförbundet För Subkultur bjuder in till ett seminarium med samtal om förutsättningarna för arrangörer, utövare, skiv- och bokningsbolagen och scenen i stort för att diskutera frågor som:

* Hur ska artister inom området kunna få skäliga gager och kunna vara yrkesverksamma under dessa förutsättningar?
* Hur ska arrangörer inom området kunna få bättre planeringsförutsättningar och resurser att kunna stärka en utveckling där utövarna också kan ha möjlighet till mer skäliga ersättningar och fler speltillfällen?
* På vilka sätt går det stärka en utveckling av branschen: skivbolag, bokningsbolag, media, osv inom subkulturerna?
* Hur kan vi arbeta tillsammans för att nå en förändring?

Dag: Lördag 13 november
Tid: 11.00-12.00
Plats: Kulturcentrum, Sandviken
Kostnad: Ingen
Begränsat antal platser, kom i tid.

Arrangeras i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur, med stöd från Kulturrådet.