Seminarium med Stephen Minton

foto: Valerie Kelly

Dr. Stephen Minton jobbade tidigare som docent inom utbildningspsykologi vid Trinity College i Dublin, Irland och var även chef för grundutbildningen på samma skola. Numera är han docent i psykologi vid University of Plymouth och innehar en tjänst inom utbildningsavdelningen vid Universitetet i Sørøst-Norge.

Med rådgivande psykologi som grundutbildning valde han att arbeta inom undervisning. Han utbildar blivande lärare i den psykologi de kommer att behöva i sina framtida yrkesroller. Dr. Minton har under flera år samarbetat med RTSI och kommer nu till Alternativfesten för att hålla ett seminarium och samtal kring hans forskning kring alterofobi.

I oktober 2023 släppte brittiska The Sophie Lancaster Foundation en rapport från den största undersökning som hittills genomförts för att ta reda på hur människor från alternativa subkulturer påverkas av hatbrott. Studien är genomförd av forskarstuderande Moslem Bousheherian och professor Jon Garland från universitetet i Surrey. Rapporten visar skrämmande siffror om hur personer inom alternativa subkulturer utsatts för hatbrott. Denna rapport kommer även diskuteras under seminariet.

Presenteras i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur