Robin Lilja

Robin Lilja är en prisvinnande tonsättare som i år har avlagt masterexamen i komposition vid Musikhögskolan i Piteå, med fokus på västerländsk konstmusik. Hans musik har framförts i Sverige, Danmark, Island och Polen, på festivaler såsom Sinfonietta Festival i Krakow och Uma Obscura i Umeå.

Till Alternativfesten bjuder Robin på Aqua Mortem II, en programpunkt där Robin kommer framföra två av sina verk som båda har temat vatten och död: Styx och Ofelia. Verken tar inspiration från de antika grekiska myterna om floden Styx respektive karaktären Ofelia ur William Shakespeares tragedi Hamlet. Aqua Mortem II förenar elektroniska ljudlandskap med improvisation på piano och är en vidareutveckling av Aqua Mortem, som framfördes under Obscura Light 2021.