Online-samtal om den subkulturella dansen

Misty Moon, Foto Thomas Kieselbach

Välkommen till ett samtal online om den subkulturella dansen och dess utveckling. Samtalet är en fristående uppföljning av sommarens samtal om förutsättningarna för subkulturell dans och tankar om framtiden. Som planerat så hålls detta i samband med Alternativfesten i Sandviken, men då vi inte kan träffas fysiskt så möts vi digitalt.

Inbjudan riktar sig till dansare och dansintresserade inom den subkulturella scenen. Bjuder in gör nätverket för utveckling av subkulturell dans som startats av dansare i samverkan med SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Baserat på tidigare diskussion har vi två punkter att arbeta med under höstens samtal:
– Vilka subkulturella event planeras genomföras 2021? Tanken är att vi tillsammans skapar ett årshjul, så fundera gärna på vilka event du känner till.
– Vilka av subkulturens karaktäristiska särdrag kan lyftas fram och göras intressanta för allmänheten?

När: Lördag 7 november 2020
Var: Digitalt via Zoom (länk skickas till föranmälda deltagare)
Tid: Meddelas inom kort
OSA Föranmälan krävs. Se: https://dans.subkulturer.se/onlinesamtal-om-subkulturell-dans-2020-11-07/
(Begränsat antal platser.)

Arrangemanget sker i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur och Nätverket för utveckling av subkulturell dans.