Obdurodon

Obdurodon är ett nystartat projekt som utforskar spännande klangvärldar med hjälp av elektriska stråkinstrument och diverse elektronik, och är en duo bestående av Cecilia Nilsson från Storvik och Anders Göran från Västerås. Cecilia och Anders spelar tillsammans i det gränsöverskridande vis-pop-punk-country-bandet
Morbidoz, men i Obdurodon får de ta ut svängarna lite vidare och experimentera fritt.

Grunden är svensk folkmusik som angrips på ett okonventionellt sätt. Cecilia kommer från en bakgrund i klassisk symfoniorkester och svensk folkmusik, men har de senaste åren halkat in på andra genrer. Anders har spelat tvärflöjt, gitarr, elbas och allt möjligt annat i alla möjliga sammanhang: klassiskt, jazz, pop, punk och grindcore.