Limelights

Under namnet Limelights utforskar dansaren och koreografen Maria Hansson hur man kan uttrycka olika stämningar och känslor i grupp. Förra året var det cirkustema, i år blir det Film Noir.

Norman´s Conundrum handlar om Mandy Cooper, en femme fatale med dunkelt förflutet som söker hjälp av Norman, en sliten deckare utan framtid. Tillsammans med fem dansare bygger Maria upp en scen av Norman och Mandys möten på den rätt sunkiga nattklubben Ocean Drive.

Mandy Cooper gestaltas av Yvette Les Fesses, en veteran inom svensk burlesk och en av Sveriges stora burleskstjärnor. Norman dansas av Karin Österberg, som har mångårig erfarenhet av dans och teater. Övriga dansare är Hanna Steen, Nina Huzum och Susanne Koivuperä, alla med ett starkt intresse för gestaltning och dans, samt även Maria Hansson.