Johan m. skägget, Holmlund


Johan m. Skägget, Holmlund

f. 1954, uti Hultsfred av en förvånad moder, hela Oslo jublade enär det var den 17 maj. För övrigt samma dag som Sverige hade sin första T:eV:e utsändning fast det är en annan historia.

”För några år sedan var vi en samling kreatörer som under KF Kretsens paraply gjorde en manifestation i Umeå mot hot- och hatvåld. Ledsamt nog så är temat lika aktuellt idag, inskränktheten och intoleransen har inte avtagit. Därför griper jag på nytt penseln och applicerar kulörer på det jungfruliga pappret för att vinkla, uppmärksamma och påminna om de vänner som blivit intoleransens offer. Samtidigt vill jag att bilderna ska vara erkännanden och kamratliga kramar till alla däj som lever i rakryggat utanförskap, som inte låter dig kuvas i förste taget utan står fast i din övertygelse om rätten att få leva utanför intoleransens snäva normer!”

in memoriam Peter och Anders
”Det gör det samma var du stupar min vän,
det gör detsamma var du stupar min vän
för rosorna de glöda i dödens högkvarter
så det gör det samma var du stupar min vän…”