In View of the Viewer


En video-installation av Felicia Bichard. I ‘In View of the Viewer’ bjuder performancekonstnären Felicia Bichard / Fräulein Frauke in en deltagare i taget att vara del i en installation och liveakt. Verket fungerar både som ett liveframträdande, ett installationsverk och som material i Felicias löpande undersökning av vad ”burlesk” (queer, sexuell scenkonst) är, och kan vara, samt hennes egen relation till publiken.

En åskådare åt gången blir inbjuden att se en live, privat burleskshow av Frauke. Denna publik blir en medskapare i verket då de filmas och streamas live till den ”riktiga” publiken, och därmed förvandlas till “artisten”. Hens ansiktsuttryck, som är en direkt reaktion på Fraukes framträdande, är vad publiken ser och upplever av verket genom video. Fraukes bild ses inte i det färdiga verket, utan det är reaktionerna, eller spåren, av hennes kropp/performance/uppträdande som skapar installationen. Verket väcker frågor om åskådaren, om att se, om voyeurism, självmedvetenhet, publik- och publikrelation samt exhibitionism.