In View of the Viewer

In View of the Viewer – En performance/video-installation av Felicia Bichard.

Under Alternativfesten visas videoinstallationen ‘In View of the Viewer’ av performance konstnären Felicia Bichard, även känd som Fräulein Frauke. Själva filmen skapades under ett performance, en installation där en åskådare åt gången blev inbjuden att se en live, privat burleskshow av Frauke. De inbjudna åskådarna filmades och detta visades för publiken på plats. Den inbjudna åskådaren blev då ”artisten” i fokus och därmed även en medskapare av verket.

De inbjudna åskådarnas ansiktsuttryck, som är en direkt reaktion på Fraukes framträdande, är vad som visas i filmen, som också kommer visas på Alternativfesten. Fraukes bild ses inte i filmen. Det är reaktionerna av hennes kropp, hennes uppträdande, som skapar installationen.

Verket fungerar både som ett liveframträdande, ett installationsverk och som material i Felicias löpande undersökning av vad ”burlesk” (queer, sexuell scenkonst) är, och kan vara, samt hennes egen relation till publiken. Frågor om att se, titta, voyeurism, självmedvetenhet, publik- och publikrelation samt exhibitionism uppstår.