Den oslutna cirkeln – subkulturernas förutsättningar

Foto från NASA

Vad som är och inte är konst och kultur debatteras ofta. Men konst är kultur, med kultur i handen kan man göra kommers och kommers kan möjliggöra mer konst. Men hur går det egentligen för de konstnärliga uttryck som varken har ett erkännande som kultur eller en stark kommersiell närvaro? Trots att de subkulturella genrerna är strukturellt eftersatta i kulturpolitiken och har en begränsad marknad så finns ett yrkesverksamt fält inom subkulturerna. Går det runt, eller går det bara så långt innan vägs ände? Hur fungerar det att vara yrkesverksam inom subkulturella områden? SUB – Riksförbundet För Subkultur bjuder i samarbete med Alternativfesten in aktörer från festivalen för att utvärdera situationen ur ett historiskt, aktuellt och kanske även framåtblickande perspektiv.

Medverkar gör bland annat: Mariel Rosendahl (Marla Rosso)

Presenteras av SUB – Riksförbundet För Subkultur i samarbete med Alternativfesten och med stöd från Kulturrådet.

Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.
Föranmäl dig här.