Återbruk

Språngbrädan Husbehovsslöjd i återbrukat material tar sig det uttryck som behovet har framkallat, kika personligt och unikt som människan själv. ”Vi är alla olika men bär på samma önskan att så lite som möjligt påverka vår miljö negativt. I stort som i smått.” På årets Alternativfesten visar eleverna från Språngbrädan upp det som tagit form genom uppdraget ”Tema Återbruk”, som startade hösten 2021.

Medverkande: Aidin Azizi Gargari, ​Alva Björk, Veronica Ekman, Karolina Hedman, Robyn Larsson, Zandra Molin, Martina Schönning, Michael Tronelius