Våra samarbetspartners & stödgivare 2021

Alternativfesten 2021 arrangeras av den ideella kulturföreningen AlternativaCultura.

Festivalen har stöd från:

 • Kulturrådet,
 • Region Gävleborg
 • Sandvikens Kommun
 • Lars Bucans Kulturstiftelse
 • Gunvor Göranssons Kulturstiftelse

Föreningen AlternativaCultura har även stöd från:

 • Ideell Kulturallians

Festivalen samarbetar övergripande med:

 • SUB – RIksförbundet För Subkultur
 • Kulturcentrum
 • Hotell Hedåsen

Vi samarbetar också kring olika programpunkter och innehåll med olika aktörer.
Dessa fylls på löpande med fler namn.

 • SJPA – Swedish-Japanese Performers Association
 • RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet
 • KF Roslagskretsen
 • Nätverket för subkulturell dans, Dark Dance Society
 • Uma Obscura/KF Kretsen
 • m.fl.