Våra samarbetspartners 2020

Alternativfesten 2020 arrangeras av den ideella kulturföreningen AlternativaCultura
i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Vi har stöd från Kulturrådet, Region Gävleborg, Sandvikens Kommun och Lars Bucans fond.

Vi samarbetar också kring olika programpunkter med olika aktörer.
Dessa fylls på löpande med fler namn.

Swedish-Japanese Performers Association
RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet
Uma Obscura/KF Kretsen
KF Roslagskretsen
Kontaktnätet
m.fl.

Vi tackar även särskilt: Hotell Hedåsen.
Extra tack går även ut till: Kulturcentrum & Sandvikens Kommun samt Region Gävleborg.