Våra samarbetspartners 2019

Alternativfesten 2019 arrangeras av den ideella kulturföreningen AlternativaCultura i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och SUB – Riksförbundet För Subkultur och Kulturcentrum i Sandviken.

Vi har (i skrivande stund) stöd från Sandvikens Kommun, Region Gävleborg och Lars Bucans fond.

Vi samarbetar också kring olika programpunkter med olika aktörer.
Dessa fylls på löpande med fler namn.

Uma Obscura/KF Kretsen
RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet
KF Roslagskretsen
m.fl.

Vi tackar även särskilt Kulturcentrum, 11 Rum & Kök samt Stinsens Kiosk och Café.