Biljetter 2022

BILJETTPRISER ALTERNATIVFESTEN 2022
I dörren:
Tvådagarsbiljett: 300 kr
Endagsbiljett: 200 kr
(Swish eller jämna kontanter)

Förköp:
Tvådagarsbiljett (two-day): 280 kr
Endagsbiljett: 160 kr

Betalningsalternativ förköp:
Beställ via Kulturcentrum: sandviken.se/kulturcentrum
Administrationsavgifter kan tillkomma.

Swish:
nr 123 395 0003. Ange ert namn + alternativfesten.
Om ni köper endagsbiljett, ange fredag eller lördag.
Swisha senast 10 november för förköpspriser.

Biljetter inkluderar inte deltagaravgift till dansworkshops.

International guests:
PayPal:
Two days: 300 SEK
One day (friday or saturday): 200 SEK
Payment in SEK (kr) to alternativacultura@subforening.se
Write the name of the person/s who will attend the event.
(If you buy one day tickets, write which day you choose.)

Allmänna villkor och mer information
Läs här för mer information om evenemanget.