Tord Larsson

Konstnären Tord Larsson kommer till Alternativfesten med två verk: ”Ukranian Queen” och ”Hoppfull”.

Ukrainian Queen
Skulpturen Ukrainian Queen gjordes under sommaren 2022. Bakgrunden var det förfärliga kriget som ännu rasar och ännu inte fått någon upplösning. Skulpturen, en kvinnofigur i järn, en slags Nikegestalt (frihets-eller segergudinna) står sargad med ena vingen och ena armen och benet bortskjutna. Ännu stående på andra benet trots svåra umbäranden. En stark viljeyttring synes framträda i gestalten. En vilja till seger. Skulpturen är uppbyggd av diverse järnskrot från vårt moderna industrisamhälle. Monterade samman till en komplex figur i ett s k assemblage.

Hoppfull.
Skulpturen Hoppfull skapades under sommaren 2023. Många av Tords skulpturer har genom åren föreställt djur i olika skepnader. Han tycker de är tacksamma att arbeta med som objekt, då de ofta är uttrycksfulla i sig själva. Historiskt har djur fått symbolisera olika mänskliga egenskaper och i vårt talspråk ingår djuren som förstärkningsord ex. listig som en räv, dum som en gås, envis som en åsna, hal som en ål, etc. Historien är full av mytiska berättelser, där olika djur agerar eller interagerar med människan. Också Hoppfull är lite åt detta håll i ett lite lekfullt försök till interagerande med betraktaren.

Tord Larsson har under lång tid skapat djur av olika slag, som t ex herrelösa hundar utan namn. Fåglar, framför allt tuppar av olika slag, var under en period ett huvudtema. En sådan visades på Vårsalongen 1987. Även lite större djur, t ex den stora tjuren Ser rött, ställdes ut på Liljevalchs vårsalong 2009. På salongen 2011 deltog han med tre mycket speciella hundar, parafraser på tre berömda politiker under 1900-talet (Churchill, Stalin och Hitler). På salongen 2013 visades Myggan, en monstermygga, uppbyggd av järnskrot. Skulpturen Foxtrot visades 2020.