R & R


Roger och Ricardo lärde känna varandra på arbetsplatsen där de blev vänner redan första dagen. Bland många gemensamma intressen fans konsten och kreativiteten. De började snart måla tillsammans och efter en kort tid byggde de en studio i Ricardos lägenhet. Som ett litet experiment testade de att måla två tavlor som en kollaboration. Idén var simpel. Börja på varsin duk, sedan färdigställa den andres. Resultaten blev mycket spännande och banade vägen för ett intressant samarbete som pågår än idag, många år senare.

Verken handlar om kontraster i livet, drömmar och tankar kring existens, psykologi och ensamhet. Bilderna är bisarra och vackra och har förmåga att väcka tankar och ifrågasättande hos betraktaren. Trots, eller kanske tack vare deras totalt olika teknik samt stil att måla, blir deras konst väldigt unik och bildspråket eget. De kallas R & R.