Programbladet är ute nu!

Årets programblad med alla medverkande och händelser är ute nu och till det också ett behändigt tidschema för festivalen. Observera att det är cirkatider och att programändringar KAN förekomma vid behov.

Programbladet har justerats med anledning av tidigare tryckfel i programmets schema.

Varmt välkomna alla!