Möte om subkulturell dansutveckling

Morgana under Uma Obscura-festivalen, foto: Thomas Kieselbach

I samband med Alternativfesten, som går av stapeln 9-11 november i Sandviken, kommer SUB  – Riksförbundet För Subkultur i samarbete med värdföreningen AlternativaCultura att hålla ett möte och diskutera den subkulturella dansens utveckling i landet och vad förbundets roll kan vara för att stärka denna utveckling. Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka dansare inom subkulturella områden? Hur kan vi synliggöra de dansare som är verksamma inom förbundets ramar? Hur kan vi nå ut till och välkomna än fler? Dessa frågor och fler står på agendan.

Vi välkomnar dansintresserade, såväl dansutövare som arrangörer, i första hand de som är anslutna till SUB – Riksförbundet För Subkultur eller de som är medlemmar i en av förbundets föreningar men vi ser gärna även att ni som ännu inte är anslutna men som har intresse att delta också kontaktar SUB och anmäler ert intresse!