Lilla Speedos mamma


Lilla Speedos mamma föreläser och bloggar om hur det är att leva med ADHD, dyslexi, tourettes och autismspektra i familjen. Både med och motgångar. Ett kreativ liv med snabba vändningar och säkert både mer skratt och tårar än i andra familjer. Hon tar upp känslan av utanförskap, känslan av att känna sig ifrågasatt av andra. Hur det tillslut blev en nedåtgående spiral som slutade i att hon själv utvecklade ångest och hur hon vänt det hela. Lilla Speedos mamma ger tips på lösningar, men framförallt handlar det om hennes liv som mamma till barn med funktionsnedsättningar.

Tid: Lördag 10 november klockan 15.00
Plats: Kulturcentrum, Sandviken
Fri entré (så långt platserna räcker).