Kultur och HBTQ


Ett öppet samtal i panelformat om kultur, HBTQ och att bryta normer. Medverkande är bland andra Wilmer, Ras Bolding och Kai Reichwaldt.

Tid: Lördag 9 november 14:00-15:00
Plats: Kulturcentrum, Sandviken
Språk: Svenska och engelska.
Fri entré så långt platserna räcker.

Arrangeras i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur.