Jimmy Bardin


Jimmy är en konstnär från sandviken som har en stor bredd i sitt utövande. Hon varierar därför ofta mellan matrial och konststilar i jakten på mer praktisk erarenhet av olika matrial och tekniker. Som person är jimmy väldigt fascinerad av livet, döden, sci-fi och fantasy, vilket är något som återspeglas i hennes kreationer.