Betelgeist

Betelgeist skapar digitala och analoga porträtt av karaktärer. I sitt analoga konstskapande blandar hon skönhet och mörker i en personlig och uttrycksfull stil. I de digitala bilderna fokuserar hon mer på karaktärsdesignen.