Avveckla

Avveckla är en konstduo med fokus på kontaktimprovisation. Tillsammans undersöker de dans i konst-performance format. Deras föreställningar är ofta tvärkonstnärliga med utforskande av bland annat kostym, akrobatik och interaktion.