Våra samarbetspartners

Alternativfesten 2018 arrangeras av den ideella kulturföreningen AlternativaCultura i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och SUB – Riksförbundet För Subkultur och Kulturcentrum i Sandviken.

Vi har stöd från Sandvikens Kommun, Region Gävleborg, Gunvor Göranssons kulturstiftelse och Lars Bucans fond.

Vi samarbetar också kring olika programpunkter med olika aktörer.
Dessa fylls på löpande med fler namn.

Uma Obscura/KF Kretsen
RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet
KF Roslagskretsen
Nuclear Nation
Skuggborgen
KF Blackbird
m.fl.

Vi tackar även särskilt Kulturcentrum, 11 Rum & Kök samt Stinsens Kiosk och Café.