Våra samarbetspartners 2019

Alternativfesten 2019 arrangeras av den ideella kulturföreningen AlternativaCultura
i samarbete med SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Vi har stöd från Kulturrådet, Sandvikens Kommun, Region Gävleborg, Gunvor Göranssons Kulturstiftelse och Lars Bucans fond.

Vi samarbetar också kring olika programpunkter med olika aktörer.
Dessa fylls på löpande med fler namn.

Uma Obscura/KF Kretsen
RTSI – Rätten Till Subkulturell Identitet
Nuclear Nation
KF Roslagskretsen
m.fl.

Vi tackar även särskilt 11 Rum & Kök samt Stinsens Kiosk och Café.
Extra tack går även ut till: Kulturcentrum & Sandvikens Kommun samt Region Gävleborg.